Kontrakty serwisowe do czytników

Nasze czytniki dzielą się na kilka kategorii: ręczne, ladowe, przemysłowe, bezprzewodowe, kart i dokumentów, dokumentów OCR, stacjonarne, RFID.  Współpracujemy z wieloma firmami, które słyną z wysokiej jakości swoich sprzętów i oferują ciekawe rozwiązania oparte o najnowocześniejsze technologie. Oferujemy również bardzo wszechstronną bazę ofert serwisowych Zebra OneCare. Serwis przeznaczony jest dla czytników wyróżniając podział na: czytniki ręczne, bezprzewodowe, stacjonarne, ladowe, czytniki RFID oraz kart czipowych i magnetycznych. Oferta umożliwia podział na kategorię sprzętu, a także rodzaj umowy OneCare z wyróżnieniem na umowy serwisowe Select oraz Essential, czas trwania umowy oraz opcje wyboru. Kontrakt obejmuje uszkodzenia mechaniczne i pozwala na szybkie znalezienie odpowiednich pakietów serwisowych dla konkretnego urządzenia.

Szczegóły kontraktu serwisowego dla czytników

Umowa serwisowa Zebra OneCare Select może być zawierana na rok, a także na dwa, trzy lub pięć lat. Możliwe jest również odnowienie konkretnej umowy. Serwis uwzględnia wsparcie i naprawę awarii na skutek urządzeń mechanicznych. Zebra OneCare Essential pokrywa przez okres trzech lat wszystkie koszty napraw, które są wymagane z różnych powodów. Zaliczamy do nich wadliwe funkcjonowanie drukarki, zużycie części, nieumyślne uszkodzenia oraz niewielkie uszkodzenia, które uniemożliwiają funkcjonowanie drukarki. Cechy charakterystyczne pakietu OneCare to przede wszystkim szybkość. Czas naprawy to standardowo około trzy dni robocze, nie wliczając w to czasu potrzebnego na transport urządzenia. Jakość usługi jest na najwyższym poziomie dzięki temu możemy być pewni, że urządzenie wróci do nas sprawne i gotowe do działania. Ważny jest dla nas również kontakt z klientami, dlatego oferujemy telefoniczne wsparcie techniczne w godzinach od 8:00 do 16:00 w dni robocze. Będą mogli Państwo merytorycznie porozmawiać z pracownikiem firmy i rozwiązać wszystkie problemy techniczne.

Zabezpieczenie sprzętu

Warto zdawać sobie sprawę z faktu, że każde, nawet najlepsze urządzenie, może ulec awarii na skutek mechaniczny. Także człowiek jako obsługujący sprzętem często nieumyślenie może uszkodzić drogie urządzenie, które jest niezastąpione w firmie. Ważne, żebyśmy byli przygotowani na takie wydarzenia i zadbali o kontrakty serwisowe, które będą służyć nam pomocą. Będziemy wtedy pewni, że uszkodzony sprzęt wróci do nas w szybkim czasie i nadal będzie spełniał swoje konkretne zadania.