Kontrolery WLAN

Dostępne w naszej ofercie kontrolery WLAN umożliwiają stworzenie rozległej, bezpiecznej sieci Wi-Fi w skali przemysłowej. Kontrolują takie elementy sieci, jak polityka bezpieczeństwa, QoS – zarządzanie jakością usług, mechanizmy autoryzacji użytkowników sieci. Ponadto kontrolery umożliwiają transmisję głosową (VoWLAN, Voice over WLAN) i wysokiej jakości transmisję wideo. Dzięki temu urządzeniu jesteśmy w stanie kontrolować wszystkie parametry podłączonych do niego punktów dostępowych, na przykład pod kątem, by urządzenia wzajemnie się nie zakłócały, a także aktualizować oprogramowanie. Sprzedajemy rozwiązania firmy Zebra (Motorola).

Siatka Lista

3 produkt(ów)

Siatka Lista

3 produkt(ów)