Polityka Prywatności

Polityka Cookies

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator strony www.4labels.pl.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika
 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”) informujemy, że administratorem danych osobowych klienta jest  COM4IT Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Bielsku-Białej ( 43-300 ), przy ul. Gen. Maczka 9, adres e-mail : biuro@com4it.com.
 2. Dane osobowe klienta przetwarzane są w celu realizacji zawartej z nim umowy, podjęcia czynności na jego żądanie przed zawarciem umowy, a także w celu dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami i rozpatrywania reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO) i przechowywane będą przez czas niezbędny do upływu okresu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty publiczne, którym administrator ma obowiązek udostępnić dane osobowe oraz podmioty, którym administrator może udostępnić dane osobowe w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym podmioty przetwarzające dane w imieniu administratora, takie jak, np. zewnętrzni dostawcy usług prawnych, usług IT, usług księgowych, itd.
 3. Firma COM4IT Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Bielsku-Białej zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z pobieranymi i przechowywanymi danymi osobowymi oraz do ich należytego zabezpieczenia. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe gromadzone są z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędy Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi Administratorowi realizację złożonego zamówienia. Administrator informuje ponadto, iż dane osobowe klienta nie będą przetwarzane w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym o profilowanie. Składanie żądania z zakresu informacji o przetwarzanych danych osobowych można realizować drogą elektroniczną na firmowy adres e-mail: biuro@com4it.com.
 5. Kontaktując się z firmą COM4IT Sp. z o.o. Sp. k. poprzez pocztę elektroniczną, w tym również przesyłając zapytanie poprzez formularz kontaktowy, przekazujesz nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. W treści wiadomości ponadto mogą znaleźć się również inne dane osobowe. Dane nadawcy wiadomości są przetwarzane w celach kontaktu zwrotnego, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. A RODO, czyli zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu z Administratorem. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i Administrator nie może jednoznacznie określić kiedy zostanie usunięta. Klient ma prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji (jeśli podlegała archiwizacji) prowadzonej pomiędzy Klientem, a firmą COM4IT, jak również domagać się jej usunięcia, chyba, że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasze nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami ze strony Klienta.
 6. Dane osobowe Klienta niezbędne do realizacji zamówienia to imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres do dostawy, adres e-mail, numer telefonu. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia. Dane przekazane Administratorowi w związku z zamówieniem, przetwarzane są w celu realizacji zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uwzględnienia faktury w naszej dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane zawarte w zamówieniu złożonym za pośrednictwem sklepu przechowywane są na serwerze zapewnianym przez COM4IT.
 7. Każde zamówienie dokumentowane jest fakturą, wystawioną z wykorzystaniem systemu Subiekt GT, administrowanego przez COM4IT Sp. z o.o. Sp. k. Zamówienia są rejestrowane w wewnętrznej bazie Administratora w celach archiwalnych i statystycznych. Dane dotyczące zamówień będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przez Administratora przetwarzane w celach statystycznych. Administrator ma obowiązek przechowywać faktury z danymi osobowymi Klienta przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. W przypadku danych o zamówieniach Klient nie ma możliwości sprostowania tych danych po realizacji zamówienia. Nie można również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawniania roszczeń z tytułu zawartej umowy. Podobnie nie można sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych zawartych w fakturach. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy Klient ma możliwość sprzeciwić się przetwarzaniu przez Administratora danych osobowych w celach statystycznych, jak również domagać się usunięcia danych Klienta z bazy Administratora. W stosunku do danych o zamówieniach przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.