Odczyt RFID

Czytniki RFID to urządzenia wyposażone w antenę nadawczo-odbiorczą i układ elektroniczny umożliwiając tym samym zapis i programowanie etykiety w postaci czipa. Umożliwia odczyt etykiet do kilkudziesięciu centymetrów. Ponadto możliwa jest identyfikacja wielu tagów RFID znajdujących się w polu czytnika jednocześnie. 
Moduły RFID umożliwiają odczyt danych znajdujących się na czipie RFID o określonej częstotliwości, zależnie od interfejsu bez konieczności kontaktu urządzenia z nośnikiem danych. Dzięki temu można bardzo szybko i łatwo komunikować się urządzeniom wyposażonym w moduł RFID z czipem.
Wykorzystanie RFID w sektorach logistycznych wpływa na zmniejszenie kosztów opakowań zwrotnych, ze względu na dostęp do informacji i możliwość zarządzania łańcuchem dostaw. Stan palet, krat piwnych oraz pozostałych kontenerów został zautomatyzowany, czego skutkiem jest optymalizacja i pełna kontrola nad przebiegiem rejestracji opakowań zwrotnych.