Czytniki i moduły RFID

Czytniki RFID to urządzenia wyposażone w antenę nadawczo-odbiorczą i układ elektroniczny umożliwiając tym samym zapis i programowanie etykiety w postaci czipa. Umożliwia odczyt etykiet do kilkudziesięciu centymetrów. Ponadto możliwa jest identyfikacja wielu tagów RFID znajdujących się w polu czytnika jednocześnie.