Czym jest jednostka logistyczna?

Dowiedz się czym jest jednostka logistyczna

Czym jest jednostka logistyczna?

Jednostka logistyczna to niezwykle istotny element w transporcie. Zobacz, czym jest jednostka logistyczna i jakie jest jej zadanie.

Jednostka logistyczna jest to jednostka o dowolnym składzie, która utworzona została na potrzeby transportu i składowania. Jednostka jest identyfikowalna i zarządzana w całym łańcuchu dostaw. Do identyfikacji jednostek logistycznych używa się Seryjnego Numeru Jednostki Logistycznej SSCC (ang. Serial Shipping Container Code), który jest najważniejszym elementem etykiety logistycznej GS1. Numer SSCC jest unikatowym w skali świata numerem, identyfikującym jednostki logistyczne, niezależnie od ich rodzaju i zawartości. Numer SSCC identyfikuje każdą odrębną jednostkę logistyczną i pełni funkcję „tablicy rejestracyjnej” danej jednostki. Jednostka logistyczna powstaje w wyniku połączenia towarów w znormalizowane pod względem kształtów i wymiarów komórki. Tworzenie takiej jednostki ma na celu znaczne uproszczenie przepływu towarów oraz znaczne obniżenie kosztów ich transportu. Rozwiązanie to pozwala na kooperację firm. Najpopularniejszą jednostką logistyczną jest paleta (platforma nośna z lub bez nadbudowy).

Kategoria: Artykuły poradnikowe