Co to jest etykieta logistyczna GS1?

Dowiedz się czym jest etykieta GS1.

Co to jest etykieta logistyczna GS1?

Etykieta logistyczna GS1 to rozwiązanie, które daje wiele możliwości. Jest ono coraz częściej stosowane na jednostkach logistycznych, szczególnie wśród producentów i dostawców produktów do sieci handlowych w Polsce. Sprawdź, co to jest system GS1 i jak wykorzystywany jest w logistyce.

Skrót GS1 to ważna część logistyki. System GS1 to międzynarodowy system standardów i rozwiązań biznesowych, tworzonych z inicjatywy i pod przewodnictwem przedsiębiorstw. Natomiast etykieta logistyczna GS1 to ustandaryzowana etykieta, która umieszczana jest na dowolnej jednostce logistycznej (np. palecie). Umożliwia ona jednoznaczną identyfikację danej jednostki wraz z zawartym na niej towarem oraz indywidualne monitorowanie w łańcuchu dostaw. Etykieta pozwala na przekazywanie sobie informacji o transportowanym towarze w ustandaryzowany, czyli jednakowy w skali świata, zrozumiały sposób, a także pomaga automatyzować procesy logistyczne. Informacje zakodowane są w kodzie kreskowym GS1. Kod GS1 jest standardem wymiany prostych danych pomiędzy przedsiębiorstwami.

Zapraszmy do zapoznania się z naszą ofertą na etykiety kurierskie:
https://www.4labels.pl/etykieta-termiczna-kurierska-100x150-mm.html

Kategoria: Artykuły poradnikowe