Sezon na inwentaryzację

Inwentaryzacja jest jedną z ważniejszych kontroli w jednostkach gospodarczych. Dlatego należy się do niej rzetelnie przygotować. Właściwie przeprowadzona pomaga urealnić i ustalić stan majątku każdej jednostki. To dobra okazja do oceny posiadanego majątku przez doprowadzenie dokumentacji do zgodności ze stanem rzeczywistym. Niemniej jednak, źle przeprowadzona inwentaryzacja może zaburzyć nam obraz własnej firmy i utrudnić pracę księgowości.


Sezon na inwentaryzację

Obowiązek inwentaryzacji dotyczy m.in.:

  • osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,
  • osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, spółek cywilnych i osobowych prawa handlowego, jeśli prowadzą obowiązkowo (po przekroczeniu progu 1,2 mln euro przychodów) lub dobrowolnie księgi rachunkowe,
  • osób zagranicznych, oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,
  • jednostek niewymienionych wcześniej, jeżeli otrzymują one na realizację zadań zleconych dotacje lub subwencje z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub funduszów celowych,
  • jednostek sektora finansów publicznych.
  • podmiotów, które przygotowują sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej/Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.
  • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą nieprowadzące ksiąg rachunkowych przeprowadzają remanent.

Jak ułatwić pracę komisji spisowej, zaoszczędzić czas oraz uniknąć błędów ludzkich?

Na pewno pozwoli na to automatyzacja części czynności i powierzenie przetwarzania danych sprawdzonemu oprogramowaniu wraz z odpowiednim sprzętem. Wprowadzenie kodów kreskowych i etykietowania np. środków trwałych oraz wykorzystanie sprzętu pozwalającego taki kod odczytać sprawi, że unikniemy błędów a w przyszłości dodatkowo znacząco skrócimy czas takich czynności.

Sprawdzony zestaw do inwentaryzacji proponowany przez COM4IT:

Nasze oprogramowanie 4MAG Inwentaryzacja to przyjazne rozwiązanie, pozwalające na  intuicyjną obsługę. System posiada certyfikat zgodności z urządzeniami Zebra opartymi o system Android. Rozwiązanie pracuje na najpopularniejszych na rynku sprawdzonych komponentach:

  • Terminal kodów kreskowych Zebra TC20 – intuicyjne, wielofunkcyjne urządzenie skanujące z systemem Android, z możliwością wykorzystania w codziennej pracy np. w magazynie, sklepie lub terenie.
  • Drukarka etykiet Zebra ZD420 – drukarka etykiet i kodów kreskowych, wykorzystująca rozwiązania ułatwiające wymianę materiałów eksploatacyjnych, umożliwia także drukowanie listów przewozowych, oznaczeń produktów

Kategoria: Artykuły poradnikowe